top of page

Ratchapruek

Grand Piano & Cuisine 

- ร้องเพลงคาราโอเกะ และเต้นลีลาในบรรยากาศที่ดี เสียงดนตรีไพเราะ

อาหารอร่อย

- รับจัดเลี้ยงต่างๆ อาทิ
   งานวันเกิด งานฉลองรับปริญญา งานฉลองแชร์ งานเกษียณ งานฉลองบริษัท เป็นต้น


เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10.30-23.00 น.  

bottom of page