นครอินท์ (Nakhon-in)

ขนาด 5.6x10x2.4 เมตร

เหมาะสำหรับ

       - จัดอบรมสัมนา
       - สังสรรค์
       - จัดงานปาร์ตี้

 

    ความจุ
         U-Shape               จุได้  30   ท่าน
         Classroom           จุได้  40   ท่าน
         Theatre                 จุได้  50   ท่าน
         Banquet               จุได้  40   ท่าน

         Cocktail                จุได้  50   ท่าน

 

Nakorninr Theatre Low
Nakorninr Theatre Low

P1020099
P1020099

Nakorninr Classroom Low
Nakorninr Classroom Low

Nakorninr Theatre Low
Nakorninr Theatre Low

1/5