พระราม 5 (Prarama 5)

P1080061
P1080061

P1080068
P1080068

P1080064
P1080064

P1080061
P1080061

1/4

ขนาด 4x9x2.4 เมตร

เหมาะสำหรับ

       - จัดอบรม/สัมมนา
       - จัดประชุม 

       - ประชุมโต๊ะกลม

    ความจุ
        จุได้  10-15  ท่าน